ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ AEROSPAȚIALĂ PENTRU CONTROLUL NEDISTRUCTIV DIN ROMÂNIA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ AEROSPAȚIALĂ PENTRU CONTROLUL NEDISTRUCTIV DIN ROMÂNIA

Despre RO-NANDTB 

Sub egida Organizației Patronale din Industria Aeronautică din România („OPIAR”), cinci companii de top ale industriei aeronautice române: TURBOMECANICA S.A., IAR S.A., AEROSTAR S.A., ROMAERO S.A. si AEROQ-NDT S.R.L au semnat în data de 05.11.2015 documentele de constituire ale Asociației Naționale Aerospațiale pentru Controlul Nedistructiv din România („RO-NANDTB”), devenind astfel membri fondatori ai acestei organizații.
RO-NANDTB este o organizație non-profit care are ca obiective principale instruirea personalului care execută lucrări în controlul nedistructiv („NDT”) pentru toate nivelele de calificare și pentru toate metodele utilizate, autorizarea centrelor de instruire a personalului NDT și elaborarea procedurilor/ reglementărilor prin care sunt stabilite reguli privind instruirea și calificarea personalului NDT.
În felul acesta, industria aeronautică din România se aliniază la prevederile standardelor EN 4179 și NAS 410 privind calificarea și certificarea personalului NDT.

Domenii de activitate

U

Supravegherea calificării personalului NDT din România

i

Elaborarea de proceduri și reglementări privind calificarea personalului NDT

Z

Autorizarea centrelor de instruire a personalului NDT

Anunțuri

Informare

Certificatele emise de AACR care expiră pe perioada pandemiei se vor prelungi conform scrisorii atașate.

Recunoaștere AACR

Începând cu data de 26 martie 2020, Asociația Națională Aerospațială pentru Controlul Nedistructiv in România („RO-NANTB”) este recunoscută de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română („AACR”)ca Organism Național Aeronautic pentru Controlul Civil cu atribuții de board național pentru calificarea și autorizarea personalului ce desfășoară examinări nedistructive în domeniile specifice aviației civile, conform prevederilor standardului EN 4179. Această recunoaștere este certificată prin scrisoarea 8247/ 26.02.2020, emisă de AACR.

RO-NANDTB