Începând  cu data de 26 martie 2020, Asociația Națională Aerospațială pentru Controlul Nedistructiv in România („RO-NANTB”) este recunoscută de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română („AACR”)ca Organism Național Aeronautic pentru Controlul Civil cu atribuții de board național pentru calificarea și autorizarea personalului ce desfășoară examinări nedistructive în domeniile specifice aviației civile, conform prevederilor standardului EN 4179. Această recunoaștere este certificată prin scrisoarea 8247/ 26.02.2020, emisă de AACR.

RO-NANDTB